جزوات دروس برنامه سازی پیشرفته 1 و 2 استاد مهندس بورونی

جزوه درس برنامه سازی پیشرفته 1 

جزوه درس برنامه سازی پیشرفته 2 

روش ساخت یک پروژه ساده در ویژوال استودیو