دومین دوره مسابقات طراحی کوتاه مدت (اسکیس) باحضور دانشکده های سما و دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 94/09/28 در دانشکده سما ورامین برگزار گردید. اعضای تیم دانشجویی گروه معماری دانشکده سما تهرانسر 1-خانم سپیده یل آبادی2-خانم سارا منعمی3-خانم پریسا صادقی4-آقای شهرام صمد پور همراه با مدیر گروه معماری (خانم کوثری ) در مسابقه فوق حضور پیدا کردند که پس از رقابت با سایر دانشکده ها و دانشگاه ها سر کار خانم سپیده یل آبادی موفق به کسب مقام سوم  بین استان های تهران و البرز شدند.