قابل توجه دانشجویان متقاضی دوره مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳

1-کپی برابر با اصل شناسنامه

2- کپی برابر با اصل کارت ملی

3- کپی برابر با اصل دیپلم

4- گواهی اشتغال به تحصیل

5-کارت پایان خدمت(کپی برابر اصل) یا گواهی اشتغال به تحصیل(برای دانشجویان پسر)

6-واریز مبلغ 225،000 ریال به شماره حساب 269800116293371 بانک پاسارگاد به نام فدراسیون ورزشها ی همگان                                                                                                      

7- واریز مبلغ 575،000 ریال به شماره حساب 57790814 بانک ملی به نام هیات ورزش های همگانی

                            لازم به ذکر است کلیه متقاضیان می بایست 18 سال تمام باشند.

هزینه ها با احتساب50 درصد تخفیف دانشجویی می باشد.

کلیه مدارک فوق به همراه فیش های واریزی تحویل واحد پژوهش گردد.