به اطلاع کلیه دانشجویان،اساتید و همکاران گرامی می رساند ، کانال جدید آموزشکده در پیام رسان سروش با شناسه 

 https://sapp.ir/tehransarsama 

(آموزشکده فنی و حرفه ای سما تهرانسر) ایجاد گردیده و از این به بعد کلیه پیام های اطلاع رسانی در خصوص تشکیل و عدم تشکیل کلاسها، اطلاعیه های حضور اساتید و اطلاعیه های آموزشی، مالی، پژوهشی در پیام رسان سروش اطلاع رسانی می گردد.ضمنا عکس پروفایل کانال به شرح نمونه ذیل می باشد.