زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی پیوسته  98/9/2  شروع ، و  98/10/30 پایان می پذیرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، پیرو مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، شروع  ثبت نام تکمیل ظرفیت مقطع کاردانی پیوسته صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم 98 دانشگاه آزاد اسلامی 98/09/02 لغایت 98/10/30 می باشد. 

جدول رشته / محل های این مرحله از پذیرش دانشجو و نحوه ثبت نام از داوطلبان طی اطلاعیه ای متعاقباً در سایت www.azmoon.net اعلام می شود.