مسابقات کتبی و شفاهی قرآن و عترت ویژه کارکنان و اساتید و دانشجویان

فایل pdf مسابقه نماز

فایل pdf  مسابقه تفسیر سوره زمر

فایل pdf زندگی پیامبران

فایل pdf جزء 11 تفسیر