به اطلاع کلیه دانشجویان،اساتید و همکاران گرامی می رساند ، کانال جدید آموزشکده در پیام رسان سروش با شناسه tehransarsama@ (آموزشکده فنی و حرفه ای سما تهرانسر) ایجاد گردیده و منبعد کلیه پیام های اطلاع رسانی در خصوص تشکیل کلاسها، اطلاعیه های آموزشی، مالی، پژوهشی (برگزاری کارگاهها،دوره ها و ...) علاوه بر سایت دانشکده (به آدرس http://www.tehransar-samacollege.ir) در این پیام رسان نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

لذا هر گونه اطلاع رسانی در خصوص موارد ذکر شده خارج از کانال سروش و سایت آموزشکده مورد تایید نبوده و آموزشکده در قبال آنها مسئولیتی نخواهد داشت.