جهت دریافت آدرس کامل سالن های ورزشی اینجا کلیک فرمائید

آدرس محل برگزاری کلاس های عملی گروه تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی:

مجموعه ورزشی استقلال:خیابان لشگری- خیابان عبیدی- شهرک استقلال

مجموعه ورزشی دریا: تهرانسر-شهرک دریا

مجموعه ورزشی شهدای غواص:تهرانسر-اتوبان آزادگان-بعد از خروجی شهرک استقلال 

استخر شهید شجاعی: تهرانسر-بلوار گلها-جنب پایگاه هوایی