ملاقات ریاست دانشکده سما تهرانسر به همراه تعدادی از کارمندان و دانشجویان از سالمندان در آسایشگاه سالمندان ابن سینا

در این دیدار مقرر گردید تعاملی سازنده برای جمع آوری کمک های مردمی برای ارائه هرچه بهتر خدمات به سالمندان در این مرکز توسط دانشجویان انجام گردد.

همچنین جناب آقای مهندس قادری مدیریت خانه سالمندان ابن سینا عیادت دانشجویان از سالمندان را مایه دلگرمی و خوشحالی  و اقدامی تحسین برانگیز دانست.