جلسه تکریم مهندس علی وفاپور و معارفه دکتر محمد جواد شکوری رییس جدید آموزشکده سما تهرانسر با حضور دکتر شیخی معاون سما تهران، و همکاران ایشان همچنین دکتر کیانوش فتحی رئیس واحد شهریار  و کارکنان و مدیران گروه  این آموزشکده برگزار شد.

جلسه تکریم مهندس علی وفاپور و معارفه دکتر محمد جواد شکوری رییس جدید آموزشکده سما تهرانسر با حضور دکتر شیخی معاون سما تهران، و همکاران ایشان و کارکنان و مدیران گروه  این آموزشکده برگزار شد.

 مهندس علی وفاپور رئیس سابق آموزشکده سما تهرانسر در این جلسه با تبریک انتصاب دکتر شکوری با ارائه گزارشی مختصر از تعداد دانشجویان آموزشکده، تجهیزات، امکانات، پرسنل و اعضای هیات علمی، آموزشکده سما تهرانسر را دارای پتانسیل و ظرفیت بالایی دانست و به رفع مشکل ادامه ساخت ساختمان مجاور، اشاره کرد.
وی از همراهی و همکاری تمام پرسنل خدوم آموزشکده تهرانسر که در زمان تصدی پست ریاست با وی نهایت همکاری را داشتند، قدردانی کرد .


معاون سما تهران جناب دکتر شیخی نیز از تلاش های مجدانه و زحمات خالصانه مهندس وفاپور در زمان تصدی مسئولیت قدردانی کرد و زحمات اصلی را در آموزشکده ها و مدارس بر دوش پرسنل خدوم این مراکز دانست و گفت: مسئولیت ها گذرا است اما گاهی وظیفه ایجاب می کند که ما این مسئولیت ها را هرچند که فانی و ناپایدار هستند بر عهده بگیریم. افرادی که قبول مسئولیت می کنند در مقابل خون شهدا احساس دین می کنند.

دکتر شیخی با معرفی دکتر محمد جواد شکوری به عنوان رئیس جدید آموزشکده تهرانسر، وی را از اعضای موفق هیات علمی واحد دانشگاه آزاد اسلامی و از نیروهای خدوم و انقلابی برشمرد .

در این مراسم حکم دکتر محمدجواد شکوری به سمت رئیس آموزشکده سما تهرانسر توسط دکتر شیخی معاون سما تهران به وی اهدا شد.