حلول ماه شعبان ماه فیوضات و برکات الهی مبارک باد

شعبان ماه بسیار شریفى است و به حضرت سید انبیاء (ص) منسوب است و آن حضرت این ماه را روزه مى‌گرفت و به ماه رمضان وصل مى‌کرد و مى‌فرمود: شعبان، ماه من است هر که یک روز از ماه مرا روزه بگیرد، بهشت برای او واجب می‌شود.