اخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه دانشجویان استاد سرکار خانم افتاده، روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ساعت ۱۳ خواهد بود.