در آستانه سال نو شمسی 1398 به همت دفتر فرهنگ آموزشکده نمایشگاه حجاب و عفاف و محصولات فرهنگی در محوطه داخلی آموزشکده برگزار گردید

در حاشیه این نمایشگاه عکس یادگاری از همکاران در کنار سفره هفت سین امور فرهنگی دانشکده ثبت گردید

با سپاس از همکاران سمایی و دفتر فرهنگ دانشکده