به اطلاع دانشجویان رشته حسابداری که در کارگاه ها و دوره های پژوهشی شرکت نموده اند می رساند، فردا سه شنبه این کارگاه ها تشکیل نمی شود.