ششمین دوره مسابقات بین المللی SBC با حضور تیم هایی از ایران و همچنین کشورهایی چون ترکیه ، کره جنوبی ، آمریکا ، ژاپن ، بوسنی ، ونزوئلا ، فیلیپین در تاریخ 16 و 17 اسفندماه در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  برگزار شد .

این مسابقات در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی و در سه گرایش راندمانی، سنگین و ستون فشاری برگزار و بیش از 100 سازه در آن بارگذاری گردید.

در گرایش سنگین این مسابقات سازه تیم آموزشکده سما تهرانسر توانست با تحمل وزن 875 کیلوگرم،  با هدایت جناب آقای مهندس آرش عبدالهی و سرپرستی جناب آقای مهندس علی وفاپور عنوان قهرمانی را به دست آورد.