اردوی سیاحتی – زیارتی دانشکده از روز سه شنبه مورخ97/11/30 الی یکشنبه مورخ 97/12/05 در مشهد مقدس ویژه خواهران  برگزار گردید.

دانشجویان ضمن زیارت مضجع مطهر علی بن موسی الرضا (علیه السلام)و شرکت در نماز جماعت حرم مطهر و حضور در برنامه های اردویی دارالهدایه، از مکانهای فرهنگی- تفریحی پدیده، الماس شرق ، آرمان و  مجتمع فرهنگی- تفریحی موجهای آبی بازدید داشتند و شبها در هتل ضمن برگزاری کرسی های آزاد اندیشی از رهنمودهای مشاور دانشکده نیز بهره مند می شدند.

هدف از این اردو:

تقویت بنیه فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی دانشجویان

بازدید از مراکز فرهنگی و تفریحی

فراهم نمودن شیوه مسافرت های گروهی و زندگی جمعی

ایجاد روحیه دوستی ومودت در بین آنها ،خودداری از تصمیم گیری های انفرادی

فراهم نمودن زمینه آشنایی دانشجویان با زندگی پیامبران و امامان معصوم(علیهم السلام)

التماس دعا