به اطلاع متقاضیان ثبت نام در ترم جاری (2-98-97) می رساند، با توجه به تمدید ثبت نام دوره کاردانی پیوسته ، داوطلبان می توانند جهت ثبت نام 14 و 15 اسفندماه بصورت حضوری به محل آموزشکده مراجعه و ثبت نام نمایید.