به اطلاع می رساند، واحد پژوهش دوره ها و کارگاههای ذیل را برای دانشجویان رشته کامپیوتر برگزار می کند:

کارگاه رزومه نویسی  مدرس سرکار خانم ربیعی

- کارگاه آموزش جستجوی پیشرفته در اینترنت مدرس سرکار خانم عبدلی

- کارگاه آموزش نرم افزار Word Press مدرس جناب آقای مرادی