به اطلاع می رساند، واحد پژوهش دوره ها و کارگاههای ذیل را برای دانشجویان رشته حسابداری برگزار می کند:

کارگاه آموزش نرم افزارهای ورد، اکسل، پاورپوینت و اکسس  

- دوره ICDL

- دوره آموزش حقوق و دستمزد مدرس سرکار خانم یوسفی

- دوره آموزش بیمه و مالیات در اجرا مدرس جناب آقای شمسی