به اطلاع می رساند، واحد پژوهش کارگاه های ذیل را برای دانشجویان رشته معماری برگزار می نماید؛ 

- کارگاه 3dmax+VRAY روزهای شنبه ساعت 12:30 الی 18 سرکار خانم سعادتی

- کارگاه Photoshop روزهای سه شنبه ساعت 8 تا 12 سرکار خانم خندان

- کارگاه REVIT روزهای خواهران: چهارشنبه 9:30 الی 12

روزهای برادران: دوشنبه ها ساعت 9:30 الی 12

- کارگاه ماکت سازی دوشنبه ها ساعت 12:30 الی 15 سرکار خانم سعادتی