به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند جهت مشاهده آخرین وضعیت انتخاب واحد نیمسال جاری ،حتما  و مؤکداً،به پروفایل دانشجوئی خود مراجعه فرمائید.

احتمال تغییرات در دروس انتخابی شما توسط کارشناسان آموزشی می باشد.