جهت مشاهده زمان حضور مدیران گروه اینجا کلیک نمائید