به اطلاع می رساند، شروع کلاس های نیمسال دوم 98-97 از تاریخ 97/11/13 خواهد بود و در صورت عدم حضور در کلاس های درس برای دانشجویان غیبت لحاظ خواهد شد.