به اطلاع می رساند، در بازه زمانی انتخاب واحد  از 97/11/06 الی 97/11/12 ، حضور مدیران گروه در روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه خواهد بود.