مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان نیمسال دوم 98-97

اصل کارت ملی و شناسنامه  به همراه 2 نسخه  کپی از تمامی صفحات

اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت به همراه ریز نمرات  و دو نسخه کپی از هرکدام

6 قطعه عکس 4*3  

فرم های ثبت نام تکمیل شده ( فرم ها در سایت آموزشکده موجود می باشد)

پرینت ثبت نام اینترنتی در مرکز آزمون