زمان و چگونگی ثبت‌نام از داوطلبان مقطع  کاردانی پیوسته در تاریخ 27 دی ماه طی اطلاعیه ای منتشر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، براساس مصوبات شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 97/10/12، دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری و براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پذیرش دانشجو خواهد داشت.

پذیرش دانشجو در این مرحله مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش تنها در کد رشته محل‌هایی صورت خواهد گرفت که ظرفیت آنها در مرحله قبلی پذیرش در سال تحصیلی جاری تکمیل نشده است.

زمان و چگونگی ثبت‌نام از داوطلبان مقطع  کاردانی پیوسته در تاریخ 27 دی ماه طی اطلاعیه ای منتشر خواهد شد.