به اطلاع دانشجویانی که درس کاراموزی و پروژه خود را با سرکار خانم افتاده اخذ کرده اند می رساند، ایشان روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲ در دانشکده حضور خواهند داشت.