جهت مشاهده زمان بندی انتخاب واحد  و حذف واضافه نیمسال دوم - بهمن 97 اینجا کلیک کنید