به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس کاراموزی و پروژه خود را با سرکار خانم افتاده اخذ کرده اند می رساند، ایشان روز سه شنبه ۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰ در دانشکده جهت تحویل کارآموزی و پروژه حضور خواهند داشت.