آنچه لازم است دانشجویان درباره آئین نامه ها و بخشنامه های امتحانات بدانند:
-یک هفته قبل از امتحان پایان ترم ضمن تسویه حساب مالی و اخذ پرینت کارت امتحانی توسط خود دانشجو و با مراجعه به پروفایل خود، از حذف شدن برخی دروس توسط آموزش  یا حذف غیبت بیش از 3 جلسه اطمینان حاصل کنند.

- در صورت وجود حذفیات یاد شده در جلوی هر یک از دروس، بدین معنی است که دانشجو حق شرکت در امتحان آن دروس را ندارد و در صورت مشارکت، امتحان آن درس کان لم یکن تلقی می شود

- بعد از شروع امتحان درب حوزه امتحان بسته می شود و بعد از آن از حضور دانشجو در جلسه امتحان جلوگیری می شود و برای دانشجو در آن درس غیبت امتحان ثبت می گردد.

-همراه داشتن گوشی موبایل ،هندزفری، جزوه، نت و هر آنچه غیر از موارد مورد نیاز امتحان که شامل کارت ورود به جلسه امتحان و خودکار و مداد، تقلب محسوب شده و برای فرد متقلب نمره 0/25درج می گردد.

-صحبت کردن، سرپیچی کردن از دستورات مراقب، بر هم زدن نظم جلسه امتحان تخلف محسوب شده و برای فرد متخلف نمره 0/25درج می گردد.

- دانشجو حداکثر 2 روز پس از اعلام نمره اولیه توسط استاد، مهلت دارد که فقط از طریق سایت دانشگاه اعتراض خود را ثبت کند. بدیهی است بعد از اتمام مهلت اعتراض به هیچ عنوان امکان درخواست تجدیدنظر نخواهد بود.
-  اگر استاد نمره ای را از طریق تجدیدنظر تغییر داده باشد، تا مادامی که نمرهُ تغییر یافته در قسمت کارنامه منتقل نشده است، دانشجو نباید آن نمره را بعنوان نمره نهایی تلقی کند بلکه نمره تغییر یافته ابتدا از طریق شورای آموزش بررسی شده و در صورت تصویب، به کارنامه دانشجو منتقل خواهد شد؛ و اگر نمره ای بدون تغییر، به کارنامه دانشجو منتقل شده باشد بدین معنی است که نمرهُ تجدیدنظر در شورای آموزش ردّ شده و نمره اولیه به عنوان نمره نهایی لحاظ خواهد شد.


- حداکثر مهلت ارائه دروسی مانند (پروژه ،کارآموزی ) اگر در نیمسال اول انتخاب شده باشد حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نیمسال دوم همان سال تحصیلی باید ارائه و نمره اش ثبت گردد؛ اگر در نیمسال دوم انتخاب شده باشد باید تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی بعدی نمره اش ثبت شود در غیر از مهلت های یاد شده نمره آنها ناتمام خواهد بود و دانشجو موظف است در ترم های بعدی مجدداً انتخاب، و شهریه اش را هم پرداخت نمایند.