به اطلاع دانشجویان رشته مکانیک که جهت بازدید از شرکت ایران خودرو ثبت نام نموده اند می رساند، روز یکشنبه 97/10/02 ساعت 08:30 صبح در محل دانشکده حضور داشته باشند.