برگزاری کلاس جبرانی کاربرد رایانه درتربیت بدنی آقای برزگر روز پنجشنبه 97/9/15 ساعت 8:30