عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای شیخ الاسلام روزهای شنبه 97/8/19ویکشنبه 97/8/20