عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای واعظی روز سه شنبه 97/8/15