جلسه توجیهی درس پروژه مالی و کارآموزی آقای چاوشی راد و  پروژه مالی  آقای رضایی منش روز دوشنبه 97/8/14 راس ساعت 16 برگزار می گردد