به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از مرکز سنجش و پذیرش، نتایج دوره  کاردانی (پیوسته ) براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.net قرار گرفت.

پذیرفته شدگان می توانند از روز یکشنبه 6 آبان ماه به واحد تهرانسر  مراجعه کنند.

کلیه پذیرفته شدگان ورودی جدید که نام آنها درسایت مرکز آزمون به عنوان پذیرفته شدگان واحد تهرانسر اعلام شده است از روز یکشنبه 97/8/6 ساعت 9 صبح با دردست داشتن مدارک شناسنامه ای و تحصیلی خود به واحد آموزش دانشکده تهرانسر مراجعه نمایند.