به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از مرکز سنجش و پذیرش، نتایج دوره  کاردانی (پیوسته ) براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.net قرار گرفت.

پذیرفته شدگان می توانند از روز یکشنبه 6 آبان ماه به واحد دانشگاه آزاد اسلامی که در آن پذیرفته شده اند، مراجعه کنند.