به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند ، سمینار رایگان سازه های ماکارونی به شرح ذیل برگزار می گردد:

برادران : روز سه شنبه 1 آبان ماه ساعت 9 الی 10

خواهران : روز شنبه 5 آبان ماه ساعت 9 الی 10

جهت شرکت در سمینار به واحد پژوهش مراجعه نمایید.