فوری...قابل توجه دانشجویان معماری: کلاسهای تربیت بدنی عمومی رشته معماری از صبح جمعه به عصر جمعه ساعت ۱۳.۳۰ الی ۱۶.۳۰ انتقال یافت...محل تشکیل کلاسها زمین چمن مجموعه ورزشی شهدای غواص می باشد.