قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی به دلیل اینکه سالن ورزشی شهدای غواص در روزهای یکشنبه تا تاریخ ۲۸ مهر ماه از ساعت ۱۰ به بعد در اختیار دانشگاه می باشد لذا بدین وسیله اعلام میگردد تا تاریخ ۲۸ مهرماه کلاس رشته ورزشی تخصصی دختران تشکیل نمیشود . همچنین هندبال دختران نیز تا آن تاریخ به جای ساعت ۹ از ساعت ۱۰ صبح آغاز میگردد.