به اطلاع دانشجویان و اساتید و همکاران محترم می رساند، سرکار خانم یامی و موسی پور و آقای رضا زاده ، روانشناس آموزشکده جهت ارائه خدمات روانشناسی همچنین مشاوران حقوقی و اجتماعی و خانواده در محل آموزشکده حضور خواهند داشت.

جهت رزرو وقت می توانید به دفتر فرهنگ اسلامی خانم نخعی مراجعه نمایید.