به اطلاع دانشجویان و اساتید و همکاران محترم می رساند، سرکار خانم یامی، روانشناس آموزشکده جهت ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره در روزهای دوشنبه ساعت 9 الی 15 ، در محل آموزشکده حضور خواهند داشت.

جهت رزرو وقت می توانید به دفتر فرهنگ اسلامی خانم نخعی مراجعه نمایید.