محل تشکیل کلاسهای تربیت بدنی آموزشکده سما تهرانسر:

مجموعه ورزشی شهرک دریا:تهرانسر-شهرک دریا-بلوار خزر-کوچه شانزدهم-جنب باشگاه ورزشی-سرای محله دریا

مجموعه ورزشی شهدای غواص: تهرانسر ابتدای آزادگان-روبروی شهرک دریا-جنب شهرک فاطمه زهرا

زمین چمن: تهرانسر-بلوار گلها-بلوار یاس-شهرک دریا- کوچه سیزدهم