قابل توجه دانشجویان ورودی جدید

دانشجویان پذیرفته شده دوره کاردانی پیوسته نیمسال اول 98-97 ( دانشجویان ورودی جدید) جهت تکمیل فرآیند ثبت نام حضوری و پرداخت شهریه  و انتخاب واحد با در دست داشتن مدارک زیر می توانند در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 4 و 5 مهرماه 97، طبق زمانبندی زیر به واحد آموزش مراجعه کنند.

چهارشنبه 4 مهر :  از ساعت 13 الی 17

پنج شنبه 5 مهر : از ساعت 8 الی 14

شنبه 7 مهر : از ساعت 8 الی 17

فرم های ثبت نام