به اطلاع کلیه دانشجویان رشته معماری
 می رساند مسابقه اسکیس روز سه شنبه 97/02/18
در محل آموزشکده برگزار می گردد.
از علاقمندان جهت شرکت در این مسابقه دعوت می گردد.
امور پژوهش آموزشکده سما تهرانسر

لطفا لوازم  و تجهیزات مورد نیاز را همراه داشته باشید