قابل توجه دانشجویان گرامی*
جهت اطلاع از تغییرات احتمالی در انتخاب واحد نیمسال دوم  الزامیست پروفایل خود را مجددا چک نموده و در کلاسهای مربوط به خود حضور یابند.