به اطلاع می رساند پذیرفته شدگانی که تا کنون جهت ثبت نام به آموزشکده سماء تهرانسر مراجعه ننموده اند تنها روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 14و15و16 اسفند فرصت دارند تا با در دست داشتن مدارک به آموزشکده مراجعه نمایند