كميته آموزش فدراسيون برگزار مي كند:

  • دوره مربيگري سطح ٣ سه گانه ويژه دانشجويان در تهران

 به گزارش روابط عمومي فدراسيون ورزش سه گانه؛ كميته آموزش در نظر دارد يك دوره آموزشي مربيگري سطح ٣ را از مورخه ۹۶/۱۲/١٤ تا ۹۶/۱۲/١٧ به مدت چهار روز در تهران براي دانشجويان برگزار نمايد. به اين منظور كليه متقاضيان مي توانند با توجه به شرايط ذيل اقدام نمايند.

- شرايط و مدارك مورد نياز براي حضور در دوره مذكور به شرح زير مي باشد:

۱- گواهي اشتغال به تحصيل
۲- حداقل سن ٢٠ سال
۳- حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه
۴- مبلغ ٢٠٠ هزار تومان هزينه دوره
- تحويل مدارك ثبت نام و مبلغ مذكور در شروع دوره به مدير برگزاري
- كپي كارت ملي (پشت و رو)، كپي شناسنامه، مدرك تحصيلي و دو قطعه عكس ۴*۳

- مهلت ثبت نام در دوره فوق تا ١٢اسفند ماه جاري مي باشد. با توجه به ظرفيت محدود اولويت با افرادي است كه نسبت به ثبت نام زودتر اقدام نمايند.

روابط عمومی فدراسیون ورزش سه گانه