پذیرفته شده گرامی ،با توجه به اتمام مهلت ثبت نام از سوی سازمان مرکزی در صورتیکه تا کنون جهت ثبت نام در آموزشکده سما تهرانسر اقدام نکرده اید هر چه سریعتر ظرف مدت امروز با در دست داشتن مدارک جهت ثبت نام حضوری به محل آموزشکده مراجعه فرمائید.