کلاس توجیهی کار آموزی استاد حمیدی نسب روز یکشنبه مورخه 96/11/29 ساعت 9:30 در کلاس 204  برگزار می شود